Hållbarhet
Noordzee International B.V. fäster stort värde vid hållbarhet och företagets samhällsansvar. Vi väljer medvetet att arbeta på ett miljövänligt och effektivt sätt. Våra processer är så långt det är möjligt automatiserade och de garanterar att allt kan spåras när helst man vill.

{tab=Energisnålt}
Vi jobbar med ett fryssystem som är unikt i Holland, det så kallade CO2-Cascadesystemet. Tack vare det systemet blir infrysningsperioden så kort som möjligt. På bara ett par minuter bearbetas och fryses den färska fisken tills produkten får en kärntemperatur på -18 grader Celsius. Utan onödigt slöseri med energi och råvaror, men med bibehållen kvalitet, konsistens och utstrålning.
Normalt sett minskar fiskens fukthalt under infrysningen. Tack vare vårt unika infrysningssystem begränsas detta till en minimal förlust. Dessutom förblir fiskens glasering transparent vilket gör att fisken presenteras på ett tilltalande sätt.

{tab=MSC-märkning}
Hos oss kan ni få fisk som är Marine Stewardship Council-märkt (linken naar certifictaat MSC). MSC är en internationell, oberoende organisation som garanterar hållbart och välskött fiske. De kriterier som krävs för att MSC ska anse att fisket är hållbart handlar om att uppmärksamma fiskbeståndets status och fiskets konsekvenser för ekosystem och styrning. Bedömningen av dessa kriterier görs av en oberoende organisation.

Noordzee International B.V. är även anslutna till Responsible Fishing Scheme RFS och Friends of the Sea