Duurzaamheid

Noordzee International B.V. hecht grote waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij kiezen bewust voor een eco-friendly en efficiënte bedrijfsvoering. Onze processen zijn zo veel als mogelijk geautomatiseerd en garanderen traceerbaarheid op elk gewenst moment. 

{tab=Energiezuinig}
Wij werken met een voor Nederland uniek vriessysteem, het zogenaamde CO2-Cascadesysteem. Dankzij dit systeem kunnen wij de invriesperiode zo kort mogelijk houden. In slechts enkele minuten wordt de verse vis verwerkt en ingevroren tot het product een kerntemperatuur van -18 graden Celsius heeft bereikt. Zonder onnodige verspilling van energie en grondstoffen, maar mét behoud van kwaliteit, textuur en uitstraling.  
Normaal gesproken verliest vis aan vochtgehalte door het invriesproces. Dankzij ons unieke vriessysteem wordt dit tot een minimum beperkt. De glacering van de vis blijft bovendien transparant en dat draagt weer bij aan een aantrekkelijke presentatie.

{tab=MSC-keurmerk}
U kunt bij ons terecht voor vis voorzien van het Marine Stewardship Council keurmerk (linken naar certifictaat MSC). Het MSC is een internationaal, onafhankelijk keurmerk dat garant staat voor een goed beheerde, duurzame visserij. De criteria die MSC stelt aan een duurzame visserij besteden aandacht aan de status van het bestand, de effecten van de visserij voor het ecosysteem en het beheer. De beoordeling van deze criteria vindt plaats door een onafhankelijke organisatie.

Ook de labels Responsible Fishing Scheme (linken naar certificaat RFS) en  Friends of the Sea (linken naar certificaat Friends of the Sea) worden gevoerd door Noordzee International.

{/tabs}